براش سایه چشم

Per Page

مشاهده همه 28 نتیجه

MAKEUP BRUSH 18SS

میکاپ براش 18SS اینگلوت، از موی طبیعی سنجاب ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده از سایه چشم می باشد. از میکاپ براش 18SS، برای blend کردن سایه و یا خط چشم استفاده نمایید ...
۴۵۰,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 19P

میکاپ براش 19P اینگلوت، از موی طبیعی اسب پونی ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده از سایه چشم می باشد. میکاپ براش 19P، با سایز متوسط برای سایه زدن و blend کردن بسیار ...
۳۴۰,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 26P

میکاپ براش 26P اینگلوت، از موی طبیعی اسب پونی ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده از سایه چشم می باشد. میکاپ براش 26P، کاملا به اندازه پلت سایه سه تایی آیینه دار فریدام ...
۱۹۰,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 39P

میکاپ براش 39P اینگلوت، از موی طبیعی اسب پونی ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده از سایه چشم می باشد. میکاپ براش 39P، براشی مناسب برای اپلای کردن سایه چشم و blend کردن ...
۴۳۰,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 49SS

میکاپ براش 49SS اینگلوت، از موی طبیعی سنجاب ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده از سایه چشم می باشد. براش 49SS ، میکاپ براشی مناسب برای سایه زدن در امتداد خط مژه بالا ...
۳۵۳,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 5FS

میکاپ براش 5FS اینگلوت، از موی طبیعی سنجاب ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده به همراه سایه چشم می باشد. میکاپ براش 5FS، کاملا کاربردی و مناسب برای سایه زدن در زیر ابرو ...
۴۸۵,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 6SS

میکاپ براش 6SS اینگلوت، از موی طبیعی سنجاب ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده به همراه سایه چشم می باشد. از میکاپ براش 6SS می توانید برای سایه زدن و یا اپلای کردن ...
۴۰۰,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 7FS

میکاپ براش 7FS اینگلوت، از موی طبیعی سنجاب ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده به همراه سایه چشم می باشد. میکاپ براش 7FS، گزینه ای بسیار مناسب برای تکنیک banana application ( یک ...
۳۵۹,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 7FS/S

میکاپ براش 7FS/S اینگلوت، از الیاف مصنوعی ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده به همراه سایه چشم می باشد. براش 7FS/S، گزینه ای بسیار مناسب برای تکنیک banana application ( یک مدل آرایش ...
۴۵۰,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 80HP

میکاپ براش 80HP اینگلوت، از موی طبیعی اسب پونی و گاو ساخته شده است. این برس آرایشی مناسب برای استفاده از سایه چشم می باشد. براش 80HP، میکاپ براشی بسیار مناسب برای آرایش چشم اسموکی و ...
۳۹۰,۰۰۰ تومان

MAKEUP BRUSH 80HP/S

میکاپ براش 80HP/S اینگلوت از  الیاف مصنوعی ساخته شده است. این برس آرایشی برای استفاده از سایه چشم طراحی شده است . میکاپ براش 80HP/S، بسیار مناسب برای آرایش چشم اسموکی و قابل استفاده برای سایه ...
۴۱۰,۰۰۰ تومان